Curs “Auditul sistemului contabil”

Tematica cursului:

 Introducere în contabilitatea instituțiilor publice

 • obiectul contabilității instituțiilor publice
 • organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice
 • moneda și cursul de înregistrare. Exercițiul financiar
 • planul de conturi al instituțiilor publice
 • principii contabile aplicabile instituțiilor publice
 • Sistemul bugetar
 • cadrul normativ privind finanțele publice
 • vocabular minimal privind finanțele publice
 • sistemul bugetar din România. – principii și reguli bugetare
 • competențe și responsabilități în procesul bugetar
 • ordonatorii de credite. Execuția bugetară
 • angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
 • Evaluarea contabilității principalelor operațiuni economico-financiare
 • contabilitatea capitalurilor și datoriilor instituțiilor publice
 • contabilitatea activelor fixe
 • contabilitatea stocurilor
 • contabilitatea terților
 • contabilitatea trezoreriei
 • contabilitatea veniturilor și cheltuielilor
 • monografii contabile pentru fiecare categorie de operațiuni
 • Evaluarea sistemului informațional financiar-contabil
 • ciclul contabil și documentarea acestuia
 • documentele justificative și circuitul acestora
 • registrele de contabilitate
 • forme de înregistrare în contabilitate
 • contabilitatea analitică a bunurilor
 • reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
 • arhivarea și păstrarea registrelor și a documentelor financiar-contabile
 • utilizarea programelor informatice
 • exemple practice și studii de caz
 • Evaluarea raportării financiar-contabile a instituțiilor publice
 • inventarierea patrimoniului
 • balanța de verificare. Reguli generale de evaluare
 • situațiile financiare ale instituțiilor publice. – bilanțul
 • contul de rezultat patrimonial
 • situația fluxurilor de trezorerie
 • conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare
 • exemple practice și studii de caz
 • Misiunea de evaluare a sistemului contabil și a fiabilității acestuia
 • cadrul de reglementare a auditului intern
 • obiectivele auditului
 • activități/acțiuni auditabile
 • etapele misiunii de audit
 • tehnici de audit pentru colectarea probelor
 • erori și anomalii contabile
 • exemple și modele de documente care se întocmesc
 • Dezbateri și studii de caz personalizate
 • discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătură cu temele cursului
 • analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți
 • dezbaterea studiilor de caz propuse de participanți.
Formular de inscriere
 • Alege curs*
  0
 • Nume*
  1
 • Prenume*
  2
 • Email*
  3
 • Companie*
  4
 • Telefon*full name
  5
 • Mesaj*
  6
 • 7
 • You can use this to write comments in the form.
  You can even use HTML!
  8

Durata: 3 zile

 

Tip curs: doar grupa in-house(minim 7 participanti)

 

Locatie: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov

 

Pret: 850 RON/participant

 

*Pentru perioada exacta a cursului, consultati Programul Cursurilor

Vezi toate cursurile organizate de Professionals Business Knowledge.
Suna acum
×

Buna ziua!

Lăsați-ne un mesaj pe Whatsapp și vă vom contacta în cel mai scurt timp. De asemenea, puteți să ne contactați la numărul de telefon +40746199869 sau pe email la office@training-professionals.ro

× Buna ziua! Cum vă putem ajuta?