Curs “Contabilitatea in institutii publice. Forexebug. Salarizare. C.F.P. si C.F.G.””

Tematica cursului:

 

 • Noutăţi legislative în domeniul financiar – contabil (OUG nr. 57/2015privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, alte măsuri fiscal-bugetare; OMFP nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile)
  Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015. Modificări privind Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată în 18.05.2015. Alte noutăţi legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile începând cu 1 ianuarie 2016, introduse prin Noul Cod Fiscal; Modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.
  Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (OMFP 2861/2009), cu modificări şi completări până în 2016.Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice – Particularităţi prevăzute în OMFP nr. 221/2015.
 • Aspecte legate de organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice –OMFP 1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe). Corelaţii între formularele de situaţii financiare. Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Operaţiuni de consolidare.
 • Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS). Implementarea si stadiul sistemului naţional de raportare FOREXEBUG; Noutăţi privind sistemul de raportare al instituţiilor publice.Standarde Europene de Contabilitate pentru Sectorul Public (EPSAS).
  ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu Sistemul European de Conturi. Modele practice privind elaborarea procedurilor contabile.
  Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările unor acte normative. Sistemul naţional de raportare – avantajele şi beneficiile aduse instituţiilor publice.

 

 • Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 • Documente specifice controlului financiar preventiv, operatiuni supuse vizei CFP; Operatiuni supuse CFP; Analiza si solutii in cazul refuzului de viza; Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitati de CFP; Competenta loctiitorului persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv; Pasii parcursi in vederea acordarii vizei CFP;
 • Returnarea documentatiei la verificarea de fond; Refuzul de viza; Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv; Procedura operationala CFP; Exemple de operatiuni; Documente specifice, elaborarea de rapoarte.
 • Elaborarea listelor de verificare specifice operatiunilor supuse CFP
 • Deplasări interne/ externe, ordonantare plata personal, alte operatiuni supuse CFP; Alte tipuri de operatiuni; Contractul/ comanda de achizitie publica.
 • Controlul financiar de gestiune
 • Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. O.U.G  nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici; Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune; Intocmirea Programului anual de activitate; Procedura operationala CFG; Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune; Intocmirea actelor de control; Valorificarea constatarilor organelor de control; Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern entitatii;

 

 • Elaborarea CECKLIST-urilor de control uzuale in activitatea de CFG – pregatirea activitatilor de control

Check-list inventariere; Check-list achizitii publice; Check-list organizare si exercitare CFP; Check-list organizare si conducere contabilitatea entitatii;

Formular de inscriere
 • Alege curs*
  0
 • Nume*
  1
 • Prenume*
  2
 • Email*
  3
 • Companie*
  4
 • Telefon*full name
  5
 • Mesaj*
  6
 • 7
 • You can use this to write comments in the form.
  You can even use HTML!
  8

Durata: 3 zile

 

Tip curs: doar grupa in-house(minim 7 participanti)

 

Locatie: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov

 

Pret: 850 RON/participant

 

*Pentru perioada exacta a cursului, consultati Programul Cursurilor

Vezi toate cursurile organizate de Professionals Business Knowledge.
Suna acum
×

Buna ziua!

Lăsați-ne un mesaj pe Whatsapp și vă vom contacta în cel mai scurt timp. De asemenea, puteți să ne contactați la numărul de telefon +40746199869 sau pe email la office@training-professionals.ro

× Buna ziua! Cum vă putem ajuta?