Curs formare DPO acreditat, cod COR 242231 – Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Cuprins curs formare “Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal” acreditat de ANC, cod COR 242231

 

 • Prezentarea cadrului legislativ actual, atat national cat si european ce se aplica protectiei datelor cu caracter personal
 • Noutati introduse de G.D.P.R.
 • Noutati aplicabile – definitii, categorii de date cu caracter personal, persoane implicate in prelucrarea datelor
 • Principiile de prelucare a datelor cu caracter personal
 • Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP)
 • Prezentarea drepturilor si obligatiilor operatorului in prelucrarea datelor personale
 • Drepturile si obligatiile imputernicitului in prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Relatiile dintre operatorul de date si imputernicit
 • Prelucrarea datelor personale in temeiul consimtamantului persoanei vizate
 • Conditii speciale in cazul consimtamantului exprimat de minori
 • Drepturile si obligatiile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale
 • Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor speciale
 • Politici si instrumente ce pot fi aplicate in vederea monitorizarii modului in care organizatia respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal
 • Activitati ce pot fi desfasurate pentru verificarea modului in care sunt implementate cerintele tehnice si organizatorice adecvate prelucrarii datelor cu caracter personal
 • Evidenta activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
 • Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal pe tot parcursul prelucrarii
 • Transferul de date cu caracter personal, tinand cont de regimul juridic aplicabil, inclusiv catre tari terte
 • Conceptul de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal. Incalcarea securitatii datelor personale.
 • Raspunderea si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii dispozitiilor legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 • Competentele Autoritatii de Supraveghere
 • Conceptul de autoritate de supraveghere principala conform G.D.P.R.
 • Consultarea Autoritatii de Supraveghere
 • Notificarea Autoritatii de Supraveghere
 • Desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
 • Rolul si atributiile responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
 • Pozitia responsabilului cu protectia datelor in cadrul unei organizatii
 • Obligatiile organizatiei fata de responsabilul cu protectia datelor. Garantii
 • Obligatiile responsabilului cu protectia datelor personale
 • Raspunderea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
 • Cerintele in domeniul securitatii informatiei
 • Organizarea securitatii informatiei si implementarea securitatii informatiilor
 • Ciclul de viata al sistemelor informatice
 • Integrarea securitatii si a vietii private in ciclul de viata
 • Controlul calitatii sistemelor informatice. Cum se face securitatea administrarii activelor
 • Securitatea in software si proceduri. Securitatea aplicata tehnologiilor si documentatiei infrmatice
 • Cadrul general al evaluarii si gestionarii riscurilor: criterii, metodologii, evaluarea riscurilor

Competente si deprinderi obtinute in urma finalizarii cursului de formare DPO cu examen ANC:

1) Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

2) Monitorizarea modalitatilor prin care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat;

3) Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

4) Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

5) Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

6) Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal;

7) Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal;

8) Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

9) Monitorizarea alocarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii datelor cu caracter personal;

10) Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Inregistreaza-te la cursul de formare DPO completand formularul de mai jos:

Formular de inscriere
 • Alege curs*
  0
 • Nume*
  1
 • Prenume*
  2
 • Email*
  3
 • Companie*
  4
 • Mesaj*
  5
 • 6

Stimate Partener,

Professionals Business Knowledge si Camera de Comert si Industrie Bucuresti au onoarea de a va invita incepand cu luna august 2019, la una din cele 3 (trei) grupe a cursului “Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal”, curs acreditat ANC cod COR 242 231. Lectorii sunt avocati specializati in domeniul protectiei datelor cu caracter personal si specialisti certificati in domeniul securitatii informatiei, cu o bogata experienta in consultanta privind implementarea cerintelor G.D.P.R.
Cursul abordeaza aspecte legale ale prelucrarilor de date cu caracter personal, modalitatile de implementare G.D.P.R., aspecte practice ce tin de securitatea activitatilor de prelucrare a datelor.
Predarea cursului este interactiva, in fiecare zi fiind facute exercitii si studii de caz specifice. Participantii au astfel posibilitatea sa dezbata probleme specifice intampinate in activitatea curenta.

Pret curs cu DISCOUNT : 1250 RON/ participant 

Pret curs catalog : 1600 RON/ participant

La preturile indicate NU se adauga TVA

Desfasurare curs* : 

Grupa 1 -> 26 august – 25 septembrie 2019;

Grupa 2 -> 16 septembrie – 17 octombrie 2019;

Grupa 3 -> 7 octombrie – 7 noiembrie 2019;

Diploma acreditata va fi eliberata in aproximativ  7 zile de la data examinarii.

Loc desfasurare : Bucuresti, sector 2

In pret sunt incluse urmatoarele :

– Certificat de absolvire ANC si supliment conform cod COR 242 231;

– Materialele de curs ;

– Coffee-breaks si lunch.

 

NOTA* : Conform standardului ocupational cod COR 242231, durata totala a cursului este de 180 de ore (teorie + practica), din care 5 zile vor fi in sala de curs, in perioada mentionata. Pentru detalii suplimentare privind agenda completa a fiecarei sesiuni de curs, va rugam sa ne contactati la adresa vanzari@training-professionals.ro


Va informam ca prin trimiterea acestui formular 
va exprimati acordul privind prelucrarea 
acestor date. Click pentru detalii
Vezi toate cursurile organizate de Professionals Business Knowledge.
Suna acum