CURS FORMARE DPO

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
acreditat de ANC, cod COR 242231

Fii la zi cu politicile GDPR

Professionals Business Knowledge pune la dispoziția profesioniștilor în căutare de actualizare și creștere profesională un curs ONLINE complet de formare a responsabililor cu protecția datelor. Structura cursului este construită să ajute participanții să dezvolte abilități practice și imediat aplicabile privind aspecte legale ale prelucrarilor de date cu caracter personal, modalitățile de implementare G.D.P.R., aspecte practice ce țin de securitatea activităților de prelucrare a datelor.
Vei învăța GDPR de la lectori specializați și cu o experiență vastă în domeniul protecției datelor cu caracter personal care activează ca avocați și specialiști certificați în domeniul securității informației.

CONȚINUT

Elemente Fundamentale în Protecția Datelor actuală
 • Prezentarea cadrului legislativ actual, atat national cat și european ce se aplică protecției datelor cu caracter personal
 • Noutăți introduse de G.D.P.R.
 • Noutăți aplicabile – definiții, categorii de date cu caracter personal, persoane implicate în prelucrarea datelor
 • Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP)
 • Prezentarea drepturilor și obligatiilor operatorului în prelucrarea datelor personale
 • Drepturile și obligațiile împuternicitului în prelucrarea datelor cu caracter personal
 • Conceptul de securitate al prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Încălcarea securității datelor personale.
 • Răspunderea și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării dispozițiilor legislației în domeniul protectiei datelor cu caracter personal
 • Desemnarea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Cunoașterea esențialului pentru Data Protection Officer
 • Relațiile dintre operatorul de date și împuternicit
 • Prelucrarea datelor personale în temeiul consimțământului persoanei vizate
 • Condiții speciale în cazul consimțământului exprimat de minori
 • Drepturile și obligațiile persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale
 • Aspecte particulare cu privire la prelucrarea datelor speciale
 • Rolul și atribuțiile responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
 • Poziția responsabilului cu protectia datelor în cadrul unei organizații
 • Obligațiile organizației față de responsabilul cu protecția datelor.
 • Garanții
 • Obligațiile responsabilului cu protectia datelor personale
 • Răspunderea responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
 • Cerințele în domeniul securității informației
Managementul Protecției Datelor
 • Politici și instrumente ce pot fi aplicate în vederea monitorizării modului în care organizația respectă prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • Activități ce pot fi desfășurate pentru verificarea modului în care sunt implementate cerințele tehnice și organizatorice adecvate prelucrării datelor cu caracter personal
 • Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Evaluarea impactului asupra protecției datelor
 • Asigurarea protecției datelor cu caracter personal pe tot parcursul prelucrării
 • Transferul de date cu caracter personal, ținând cont de regimul juridic aplicabil, inclusiv către țări terțe
 • Competențele Autorității de Supraveghere
 • Conceptul de Autoritate de Supraveghere principală conform G.D.P.R.
 • Consultarea Autorității de Supraveghere
 • Notificarea Autorității de Supraveghere
 • Organizarea securității informației și implementarea securității informațiilor
 • Ciclul de viață al sistemelor informatice
 • Integrarea securității și a vieții private în ciclul de viață
 • Controlul calității sistemelor informatice. Cum se face securitatea administrării activelor
 • Securitatea în software și proceduri.
 • Securitatea aplicată tehnologiilor și documentației informatice
 • Cadrul general al evaluării și gestionării riscurilor: criterii, metodologii, evaluarea riscurilor
Competențe practice obținute privind
Protecția datelor cu caracter personal:
 • Să informezi organizația și persoanele vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației;
 • Să monitorizezi modalități prin care organizația respecta legislația și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Să emiți recomandări și să oferi asistență de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației;
 • Să gestionezi relația cu autoritatea de supraveghere;
 • Să respecți principiului obiectivitatii;
 • Să asiguri și să gestionezi registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Să gestionezi și coordonezi resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice;
 • Cum să te dezvolți profesional în mod continuu;
 • Să monitorizezi alocarea instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității datelor cu caracter personal;
 • Să analizezi și evaluezi riscurile de prelucrare a datelor cu caracter personal
Formular de inscriere
 • Alege curs*
  0
 • Nume*
  1
 • Prenume*
  2
 • Email*
  3
 • Companie*
  4
 • Telefon*full name
  5
 • Mesaj*
  6
 • 7
 • You can use this to write comments in the form.
  You can even use HTML!
  8

CALENDAR CURSURI

Grupa 1

6 septembrie – 6 octombrie 2021

Examen 7 octombrie 2021

1250 LEI EARLY BOOKING pentru înscrierile până la 1 septembrie 2021

1500 LEI Preț întreg

Grupa 2

11 octombrie – 11 noiembrie

Examen 12 noiembrie 2021

1250 LEI EARLY BOOKING pentru înscrierile până la 6 octombrie 2021

1500 LEI Preț întreg

Grupa 3

8 noiembrie – 10 decembrie 2021

Examen 13 decembrie 2021

1250 LEI EARLY BOOKING pentru înscrierile până la 3 noiembrie 2021

1500 LEI Preț întreg

Durata totală a cursului: 180 ore Conform standardului ocupațional cod COR 242231

*taxarea prețului întreg se aplică pentru înscrierile efectuate după încheierea perioadei “Early Booking” alocate fiecărei grupe.

Curs 100% LIVE

În aceasta perioada cursurile se țin ONLINE pe platforma noastra de e-learning. Cursul prezinta studii de caz realizate pe baza experienței trainerilor din domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Dezbaterile realizate pe baza studiilor de caz aduc o valoare adaugata cunoștințelor cursanților.
Cursanţii sunt în legătură directă cu profesorii, 100% LIVE, pot să comunice în timp real cu aceştia, pot adresa întrebări şi pot rezolva exerciţii interactive.

Prețul include:
 • Certificat de absolvire acreditat de ANC și supliment descriptiv conform cod COR 242 231;
 • Materialele de curs ;
 • Taxa examinare ANC;
 • Sesiuni de Q&A (Intrebari si raspunsuri) ale cursantilor.
 • Kit documente G.D.P.R.
NOTE

* Având în vedere prevederile Ordinului 1149/16.07.2020, pe perioada stării de alertă cursurile autorizate ANC se pot organiza și în sistem de videoconferinţă, utilizând o platforma online.

** Professionals Business Knowledge a implementat toate măsurile de distanțare socială privind răspândirea virusului SARS-CoV 2 pentru toate cursurile și examinarile ce au loc în sală.

***În conformitate cu prevederile standardului ocupațional, este necesară absolvirea de studii superioare pentru a putea susține examenul pentru absolvirea cursului. 

Pentru detalii suplimentare privind agenda completă a fiecărei sesiuni de curs, va rugăm să ne contactați la adresa vanzari@training-professionals.ro.

Suna acum
×

Buna ziua!

Lăsați-ne un mesaj pe Whatsapp și vă vom contacta în cel mai scurt timp. De asemenea, puteți să ne contactați la numărul de telefon +40746199869 sau pe email la office@training-professionals.ro

× Buna ziua! Cum vă putem ajuta?