Curs formare DPO acreditat, cod COR 242231 – Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal

Cuprins curs formare DPO acreditat de ANC, cod COR 242231

 

 • Obiectivele GDPR
 • Domeniul de aplicare material/teritorial
 • Definirea termenilor principali
 • Categorii speciale de DCP
 • Principiile protecției datelor cu caracter personal (DCP)
 • Legalitatea prelucrării
 • Consimțământul
 • Drepturi ale persoanelor vizate
 • Obligații ale operatorilor
 • Persoana împuternicită
 • Evidențele activităților de prelucrare: Obligația de cartografiere
 • Securitatea prelucrării
 • Notificarea privind încalcarea securității DCP
 • Evaluarea de impact-Căi de atac. Răspunderi și sancțiuni
 • Situații care impun numirea unui responsabil pentru protecția datelor (DPO) – desemnare obligatorie/ desemnare facultativă
 • Calitățile profesionale și abilitățile DPO
 • Poziția DPO în cadrul organizației
 • Sarcinile DPO
 • Rolul DPO în evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare DCP
 • Evaluarea riscurilor prelucrării DCP
 • Rolul DPO la întocmirea și păstrarea evidențelor solicitate de art.30 din GDPR
 • Cooperarea cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact
 • Rolul DPO în raportarea incidentelor
 • Situațiile în care poate apărea un conflict de interese
 • Demiterea sau sancționarea DPO pentru îndeplinirea sarcinilor sale
 • Răspunderi și sancțiuni
 • Implementarea GDPR
 • Organizarea procedurilor interne
 • Concepte de securitate a fluxurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • Noțiunile de privacy by design și privacy by default
 • Procesul de gestionare a unui incident de securitate
 • Masuri de securitate organizationale, tehnice si non tehnice pentru protectia datelor
 • Analiza de riscuri de securitate si tratarea acestora
 • EXAMEN

Competente si deprinderi obtinute in urma finalizarii cursului de formare DPO cu examen ANC:

1) Informarea organizatiei si persoanelor vizate cu privire la drepturile si obligatiile lor in baza legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

2) Monitorizarea modalitatilor prin care organizatia respecta legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si standardele specifice la care organizatia a aderat;

3) Emiterea de recomandari si oferirea asistentei de specialitate organizatiei cu privire la interpretarea si aplicarea prevederilor legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal;

4) Gestionarea relatiei cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

5) Respectarea principiului obiectivitatii in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

6) Asigurarea si gestionarea registrului de evidenta al prelucrarii datelor cu caracter personal;

7) Gestionarea si coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizarii sarcinilor si activitatilor specifice domeniului protectiei datelor cu caracter personal;

8) Dezvoltarea profesionala continua in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

9) Monitorizarea alocarii instrumentelor si metodelor de imbunatatire a eficacitatii sistemului de management al securitatii datelor cu caracter personal;

10) Analizarea si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Inregistreaza-te la cursul de formare DPO completand formularul de mai jos:

Formular de inscriere
 • Alege curs*
  0
 • Nume*
  1
 • Prenume*
  2
 • Email*
  3
 • Companie*
  4
 • Mesaj*
  5
 • 6

Pret curs EARLY BOOKING : 1250 RON/ participant (pana la data de 25 ianuarie inclusiv)

Pret curs : 1500 RON/ participant

La preturile indicate NU se adauga TVA

Desfasurare curs* : 

28 ianuarie-1 februarie 2019: sesiune de curs cu prezenta la sala, prezentari, dezbateri, aplicatii practice;

4 februarie-26 februarie: parte practica individuala cu realizarea proiectului final, indrumare si coordonare prin email;

27 februarie: sesiune de curs cu prezenta la sala, ce cuprinde recapitulare, verificare proiecte si sustinere examen alaturi de o comisie de la ANC

Diploma acreditata va fi eliberata in aproximativ  7 zile de la data examinarii.

Program zilnic: 09 :30 – 17:30

Loc desfasurare : Bucuresti, sector 2

In pret sunt incluse urmatoarele :

– Certificat de absolvire ANC si supliment conform cod COR 242 231;

– Materialele de curs ;

– Coffee-breaks si lunch.

 

NOTA* : Conform standardului ocupational cod COR 242231, durata totala a cursului este de 180 de ore (teorie + practica), din care 5 zile vor fi in sala de curs, in perioada mentionata.


Va informam ca prin trimiterea acestui formular 
va exprimati acordul privind prelucrarea 
acestor date. Click pentru detalii
Vezi toate cursurile organizate de Professionals Business Knowledge.
Suna acum