Curs “Tehnici de auditare a sistemului juridic in entitatile publice”

Tematica cursului:

 

Prezentarea cadrului normativ incident privind activitatea juridică din cadrul unei entități publice.

 • Examinarea de către auditorii interni a modului de organizare şi funcţionare a compartimentului juridic din cadrul entității:
 • adecvarea modului de organizare a compartimentului juridic (dimensionare, organizare);
 • analiza modului de încadrare cu specialiști în domeniul juridic;
 • elaborarea și actualizarea fișei postului; executarea și altor activități care nu intră în sfera domeniului juridic;
 • cazurile de externalizare a activității juridice;
 • analiza cadrului metodologic și procedural specific domeniului juridic; Definirea obiectivelor specifice compartimentului juridic și a indicatorilor de monitorizare a performanței.

Elaborarea procedurilor operaționale specifice domeniului juridic Asigurarea condițiilor de exercitare a activității juridice (spații, consumabile, materiale, I.T. etc.) .
Existenţa unei evidenţe (informatizate) în domeniul juridic care să asigure obţinerea în timp real a informaţiilor privind stadiul dosarelor.
Analiza sintezelor şi rapoartelor privind activitatea juridică din punct de vedere al clarității şi conciziei.

 

 • Analizarea modului de reprezentare a intereselor organizaţiei în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice:
 • analiza exercitarii căilor de atac împotriva soluţiilor nefavorabile ale instanţelor de judecată şi se asigură de conformitatea acestora;
 • analiza acțiunilor pierdute în instanţă pentru a determina dacă reglementările aplicabile au fost utilizate corect şi suficient în susţinerea cauzelor;
 • analiza hotărârilor definitive şi evaluarea modului lor de valorificare;
 • Analiza activității de asistenţă juridică:
 • analiza avizului acordat actelor cu caracter juridic sub aspectul conformităţii şi legalităţii.
 • analiza avizului acordat documentelor cu implicaţii financiare, conform procedurii de execuţie bugetară.
 • analiza avizului acordat altor documente emise de entitate, cu implicaţii juridice sub aspectul adecvării şi oportunităţii.

Examinarea activitatii de păstrare şi protejare a dosarelor cauzelor:

 • verificarea respectarii prevederilor legale privind arhivarea dosarelor sub aspectul eficienţei gestionării acestora;
 • analiza listei difuzării informaţiilor din dosarele arhivate, pentru determinarea accesului neautorizat, păstrării confidenţialităţii şi respectării termenelor, regulilor şi procedurilor.
 • Noțiunile din domeniul juridic utilizate în auditul intern al activității juridice sau în cadrul altor misiuni de audit intern :
 • răspunderea în domeniul public (răspunderea disciplinară; răspunderea contravenţională; răspunderea civilă; răspunderea penală);
 • funcţia publică (recrutarea şi încadrarea funcţionarilor publici, dreptul la carieră şi răspunderea funcţionarilor publici);
 • delegarea de competenţe conform dreptului administrativ;
 • rolul dreptului comercial, financiar şi fiscal, muncii, civil, penal, care să asigure auditorului o înţelegere a mediului juridic şi pentru lucra cu instrumente şi documente juridice;
 • rolul dreptului administrativ: actul administrativ si regimul juridic; elemente specifice privind contractele administrative si contenciosul administrativ;
 • Tehnici practice pentru auditarea activității juridice:
 • metodologia specifică de audit; elaborarea obiectivelor pentru o misiune de audit intern; exemple de posibile obiective pentru misiune;
 • realizarea studiului preliminar exemplificat;
 • chestionarul de luare la cunoștință; tehnici de completare; · metodologia de realizare a analizei riscurilor. Exemplificare.
 • elaborarea practica programului unei misiuni de audit intern a domeniului juridic;
 • realizarea intervenției la fața locului; colectarea probelor de audit; exemple de teste;
 • fișa de identificare și analiză a problemei (F.I.A.P.) în cadrul unei misiuni de audit intern a activității juridice; elaborarea raportului de audit intern;
 • Studii de caz și exemple practice
Formular de inscriere
 • Alege curs*
  0
 • Nume*
  1
 • Prenume*
  2
 • Email*
  3
 • Companie*
  4
 • Telefon*full name
  5
 • Mesaj*
  6
 • 7
 • You can use this to write comments in the form.
  You can even use HTML!
  8

Durata: 3 zile

 

Tip curs: doar grupa in-house(minim 7 participanti)

 

Locatie: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov

 

Pret: 850 RON/participant

 

*Pentru perioada exacta a cursului, consultati Programul Cursurilor

Vezi toate cursurile organizate de Professionals Business Knowledge.
Suna acum
×

Buna ziua!

Lăsați-ne un mesaj pe Whatsapp și vă vom contacta în cel mai scurt timp. De asemenea, puteți să ne contactați la numărul de telefon +40746199869 sau pe email la office@training-professionals.ro

× Buna ziua! Cum vă putem ajuta?